product

EYE HOOK WITH SAFETY LATCH – TWN 0858/1

  • ตะขอยกของแบบห่วง แบบมีเซฟตี้แลทช์
  • เหล็กอัลลอยคุณภาพสูง เกรด 80 จากประเทศเยอรมัน
  • สามารถออกใบ Certificate จากผู้ผลิตได้