product

เฟืองขับโซ่

  • เฟื่องขับโซ่
  • เหล็กอัลลอยพิเศษ แข็งแกร่ง ทนทาน ผ่านการปรับปรุงคุณภาพเหล็กด้วยกระบวนการทางความร้อน ลดการสึกหรอและอัตราการเกิดสนิม
  • ออกแบบและทดสอบโดยบริษัท Showa Kikai Shoji (SKS) ซึ่งมีแผนกวิจัย ทดสอบ และพัฒนาคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานคุณภาพการผลิตของประเทศญี่ปุ่น
  • ผลิตโดยเครื่องจักรและวัตถุดิบคุณภาพสูงตามาตรฐาน JIS
    จากเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
  • มีหลายชนิด หลายขนาด ตามแต่ประเภทของการลำเลียง โดยมีวิศวกรญี่ปุ่นเป็นผู้ให้คำแนะนำ
  • สามารถออกใบ Certificate จากผู้ผลิตได้