product

สวิทช์บังคับ

  • สวิทช์บังคับและอุปกรณ์ สำหรับใช้ควบคุมรอก เครน กว้าน เครื่องจักรต่างๆ
  • มีทั้งแบบ 2 ปุ่ม / 4 ปุ่ม / 6 ปุ่ม / ปุ่มฉุกเฉิน (emergency) / ปุ่มเปิด-ปิด (on-off) / มีกุญแจ / มีไฟ

รายละเอียดสินค้า

2 ปุ่ม 1 สปีด ---
Switch On/Off
Emergency
2 สปีด ---
Switch On/Off
Emergency
4 ปุ่ม 1 สปีด ---
Switch On/Off
Emergency
2 สปีด ---
Switch On/Off
Emergency
6 ปุ่ม 1 สปีด ---
Switch On/Off
Emergency
2 สปีด ---
Switch On/Off
Emergency