product

สปริงบาลานเซอร์

  • ใช้สำหรับแขวนอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ หรือใช้สำหรับเปิดบานประตู

รายละเอียดสินค้า

รุ่น น้ำหนักยก (kg.) ความยาวสลิง (m.)
TSB - 1 0.5 - 1.5 1.00
TSB - 3 1.5 - 3.0 1.65
TSB - 6.5 3.0 - 6.5 1.65
TSB - 9 4.5 - 9.0 1.30
TSB - 15 9.0 - 15.0 1.30
TSB - 22 15.0 - 22.0 1.50
TSB - 30 22.0 - 30.0 1.50
TSB - 40 30.0 - 40.0 1.50
TSB - 50 40.0 - 50.0 1.50
TSB - 60 50.0 - 60.0 1.50
TSB - 70 60.0 - 70.0 1.50