product

ลูกล้อจับสายไฟ ใช้กับลวดสลิง – KOMAY

  • รุ่น : FMT-70
  • อุณหภูมิใช้งาน : -30 ถึง +80 องศาเซลเซียส (-30 ถึง +120 องศาเซลเซียส สำหรับล้อ)
  • ความเร็วใช้งาน : น้อยกว่า 120 ม./นาที
  • วิ่งในสลิง : 6 – 8 มม.
  • จับสายไฟ : กว้างไม่เกิน 75 มม. / สูงไม่เกิน 32 มม. / น้ำหนักไม่เกิน 12 กก.
  • น้ำหนักสุทธิ : 0.2 กก.