product

รอกโซ่ไฟฟ้า BRIMA รุ่น BMS-ML

 • รอกรุ่นพิเศษแบบ Low-headroom สำหรับพื้นที่ที่มีความสูงจำกัด ไม่สามารถใช้รอกทั่วไปได้
 • รอกโซ่ไฟฟ้า เฮฟวี่-ดิวตี้ เคลื่อนที่ 4 ทิศทาง : ขึ้น-ลง 2 สปีดหรือ 1 สปีด / ซ้าย-ขวา 2 สปีดหรือ 1 สปีด
 • ระดับฉนวนกันความร้อนของมอเตอร์ (Insulation Class) : Class F (155 องศาเซลเซียส)
 • ประสิทธิภาพมอเตอร์ (Duty Factor) : 60%ED (40/20)
 • ระดับชั้นการใช้งานรอก (Duty classification) : FEM 2M / ISO M5
 • ระบบเบรค : แบบ DC electromagnetic brake
 • ระบบการป้องกันการยกเกินพิกัด : Slipping clutch (ป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการยก)
 • ลิมิตสวิตซ์ : ตัดการทำงานเมื่อกดขึ้นสุด หรือลงสุด
 • ระบบหล่อลื่น : น้ำมันเครื่อง
 • ความสามารถในการกันฝุ่น/กันน้ำ ของตัวรอก : IP55
 • สวิตซ์บังคับ : 4 ปุ่ม พร้อมปุ่มกดฉุกเฉิน (Emergency switch)
 • ความสามารถในการกันฝุ่น/กันน้ำ ของสวิตซ์บังคับ : IP65
 • ระบบไฟควบคุม : 24VAC 50Hz
 • ระบบไฟกำลัง : 3P 380VAC 50Hz (หากต้องการเป็น 1P 220VAC 50Hz โปรดติดต่อบริษัท)
 • วิ่งในบีม 75 – 180 มิล
 • การระบายความร้อนของมอเตอร์ : มีพัดลมท้ายมอเตอร์ ช่วยเร่งการระบายความร้อน

 

รายละเอียดสินค้า

รุ่น ขนาด
(กก.)
ความเร็วขึ้น-ลง
(ม./นาที)
ยกสูงมาตรฐาน
(ม.)
กำลังมอเตอร์ขึ้น-ลง
(กิโลวัตต์)
โซ่ยก
ขนาด (มม.) จำนวนทบ
BMS0.25-01ML 125 2 Speed : 8 / 2 3.0 0.4 / 0.1 5.0 1
BMS0.5-01ML 500 2 Speed : 8 / 2 0.8 / 0.2 5.0 1
BMS01-02ML 1,000 2 Speed : 4 / 1 0.8 / 0.2 5.0 2
BMS01-01ML 1,000 2 Speed : 8 / 2 1.8 / 0.45 7.1 1
BMS02-02ML 2,000 2 Speed : 4 / 1 1.8 / 0.45 7.1 2
BMS02-01ML 2,000 2 Speed : 8 / 2 3.6 / 1.2 10.0 1
BMS03-02ML 3,000 2 Speed : 4 / 1 3.6 / 0.9 10.0 2
BMS05-02ML 5,000 2 Speed : 4 / 1 4.0 / 1.0 11.3 2
BMS08-03ML 8,000 2 Speed : 2.7 / 0.9 4.0 / 1.0 11.3 3

 

รุ่น ขนาด
(กก.)
ความเร็วขึ้น-ลง
(ม./นาที)
ความเร็วซ้าย-ขวา
(ม./นาที)
กำลังมอเตอร์ซ้าย-ขวา
(กิโลวัตต์)
ความสูงเฮดรูม
(มม.)
BMS0.25-01ML 250 2 Speed : 8 / 2 1-speed :
18 or 12 m/min
**********
2-speed :
5 / 20 m/min
(อินเวอร์เตอร์)
0.4 330
BMS0.5-01ML 500 2 Speed : 8 / 2 330
BMS01-02ML 1,000 2 Speed : 4 / 1 410
BMS01-01ML 1,000 2 Speed : 8 / 2 375
BMS02-02ML 2,000 2 Speed : 4 / 1 0.55 485
BMS02-01ML 2,000 2 Speed : 8 / 2 391
BMS03-02ML 3,000 2 Speed : 4 / 1 1.1 508
BMS05-02ML 5,000 2 Speed : 4 / 1 543
BMS08-03ML 8,000 2 Speed : 2.7 / 0.9 653