product

รอกโซ่ลม ‘TOKU’ รุ่น TCS

  • ความเร็วสูงกว่ารอกลมรุ่นทั่วไป
  • บอดี้ตัวรอกเป็นอลูมิเนียม น้ำหนักเบา กะทัดรัด
  • ทนทาน ประสิทธิภาพสูง
  • ควบคุมความเร็วได้ แรงสั่นสะเทือนน้อย
  • กันระเบิด เนื่องจากตัวรอกไม่ใช้ไฟฟ้าในการทำงาน
  • มีใบ Test certificate จากผู้ผลิต

 

การใช้งาน

  • เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความถี่ในการยกมากกว่าปกติ สามารถทำงานได้มากขึ้นในระยะเวลาเท่าเดิม
  • เหมาะสมหรับงานยก/ย้ายวัตถุที่ต้องทำงานต่อเนื่องนานๆ หรือตลอดทั้งวัน เนื่องจากไม่มีการใช้ไฟฟ้า ทำให้ไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาการใช้งานมอเตอร์
  • พื้นที่ที่ต้องใช้อุปกรณ์กันระเบิด

รายละเอียดสินค้า

Item number Rated load
(ton)
Standard lift
(m)
Load chain Lifting speed
(m/min)
Air Pressure
(bar)
Air consumption (m/min) Net weight
(kg)
Dai. (mm) No. of fall Lifting Lowering Lifting Lowering
TCS-250DPE 0.25 3.0 6.3 1 34.0 63.0 6 1.7 2.0 21.1
TCS-250C 20.1
TCS-500PE 0.5 17.0 34.0 21.1
TCS-500C 20.1
TCS-1000P2E 1.0 2 8.5 17.0 27.2
TCS-1000C2 26.2

*Control Type :

PE = Pendant with Emer
C = Cord