product

กว้านสลิงลม ‘TOKU’ รุ่น TAW

  • ทนทาน ประสิทธิภาพสูง
  • ควบคุมความเร็วได้ แรงสั่นสะเทือนน้อย
  • กันระเบิด เนื่องจากตัวรอกไม่ใช้ไฟฟ้าในการทำงาน
  • มีใบ Test certificate จากผู้ผลิต

 

การใช้งาน

  • เหมาะสมหรับงานยก/ย้ายวัตถุที่ต้องทำงานต่อเนื่องนานๆ หรือตลอดทั้งวัน เนื่องจากไม่มีการใช้ไฟฟ้า ทำให้ไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาการใช้งานมอเตอร์

รายละเอียดสินค้า

Item number Rated load
(ton)
Speed
(m/min)
Air Pressure
(bar)
Air Consumption
(m3/min)
Wire Rope
(not included)
Net weight
(kg)
Dai. (mm) Length (m)
TAW-300 0.3 27.0 4 - 6 3.4 6 37 42
TAW-500 0.5 20.0 8 61 75.0
TAW-1000 1.0 11.5 3.9 10 91 90
TAW-1500 1.5 8.5 4.1 12 60
TAW-2000 2.0 5.7 4.9 16 45 130