product

กริ๊บจับสลิงเซฟตี้

  • กริ๊บจับสลิงเซฟตี้
  • รูปแบบตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา เพิ่มพื้นที่หน้าสัมผัสและแรงเสียดทานเมื่อรัดสลิง
  • สามารถออกใบ Certificate จากผู้ผลิตได้

รายละเอียดสินค้า