NEWS

อายโบลท์แบบหมุนได้รอบแกน (ROTATING POINT)

ทางบริษัทได้มีนำเข้าสินค้าใหม่ !! อายโบลท์แบบแกนหมุน/พับได้

อายโบลท์ทั่วไปจะเป็นแบบห่วงแกนหมุนไม่ได้ ดังนั้นหากไปใช้ยกวัตถุโดยที่แกนอยู่ในแนวขนานกับพื้นจะทำให้การรับแรงของอายโบลท์ทั่วไปมีประสิทธิภาพลดลง และอาจทำให้แกนเพลาหัก/งอระหว่างทำการยกได้

โดยสินค้าสามารถออกใบ Certificate จากผู้ผลิตได้

โดยสามารถดูโหลดการรับแรงตามฟังก์ชั่นได้ตามตารางรูปแนบ