Test

ลูกล้อจับสายไฟ ใช้กับลวดสลิง และเหล็กบีม – MIRAI

สะเก็นตัวยู

ไม่มีปริ้นท์ รุ่น HG-6209 (G-210) และ มีปริ้นท์ HG-6213 (G-2150)

เหล็กอัลลอย เกรด 80 ชุบฮอทดิปกัลวาไนซ์

สะเก็นตัวยู

ไม่มีปริ้นท์ รุ่น HG-6209 (G-210) และ มีปริ้นท์ HG-6213 (G-2150)

เหล็กอัลลอย เกรด 80 ชุบฮอทดิปกัลวาไนซ์

ล้อทดสลิง ‘KONDOTEC’ / Pulley block ‘KONDOTEC’

DU

สำหรับเป็นล้อประคอง หรือ เปลี่ยนทิศทางลวดสลิง

ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา ขนากกะทัดรัด

มีใบ Test certificate จากผู้ผลิต

ล้อทดสลิง ‘KONDOTEC’ / Pulley block ‘KONDOTEC’

DU

สำหรับเป็นล้อประคอง หรือ เปลี่ยนทิศทางลวดสลิง

ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา ขนากกะทัดรัด

มีใบ Test certificate จากผู้ผลิต

 • รอกรุ่นพิเศษ แบบ Balancer (บาลานซ์น้ำหนักให้อัตโนมัติ – ใช้ยกย้ายของได้โดยไม่ต้องกดขึ้-ลง)
 • รอกโซ่ไฟฟ้า เฮฟวี่-ดิวตี้ เคลื่อนที่ 2 ทิศทาง : ขึ้น-ลง
 • ระดับฉนวนกันความร้อนของมอเตอร์ (Insulation Class) : Class F (155 องศาเซลเซียส)
 • ประสิทธิภาพมอเตอร์ (Duty Factor) : 60%ED (40/20)
 • ระดับชั้นการใช้งานรอก (Duty classification) : FEM 2M / ISO M5
 • ระบบเบรค : แบบ DC electromagnetic brake
 • ระบบการป้องกันการยกเกินพิกัด : Slipping clutch (ป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการยก)
 • ลิมิตสวิตซ์ : ตัดการทำงานเมื่อกดขึ้นสุด หรือลงสุด
 • ระบบหล่อลื่น : น้ำมันเครื่อง
 • ความสามารถในการกันฝุ่น/กันน้ำ ของตัวรอก : IP55
 • ระบบไฟควบคุม : 24VAC 50Hz
 • ระบบไฟกำลัง : 3P 380VAC 50Hz (หากต้องการเป็น 1P 220VAC 50Hz โปรดติดต่อบริษัท)
 • การระบายความร้อนของมอเตอร์ : มีพัดลมท้ายมอเตอร์ ช่วยเร่งการระบายความร้อน

 

 • รอกรุ่นพิเศษ แบบ Balancer (บาลานซ์น้ำหนักให้อัตโนมัติ – ใช้ยกย้ายของได้โดยไม่ต้องกดขึ้-ลง)
 • รอกโซ่ไฟฟ้า เฮฟวี่-ดิวตี้ เคลื่อนที่ 2 ทิศทาง : ขึ้น-ลง
 • ระดับฉนวนกันความร้อนของมอเตอร์ (Insulation Class) : Class F (155 องศาเซลเซียส)
 • ประสิทธิภาพมอเตอร์ (Duty Factor) : 60%ED (40/20)
 • ระดับชั้นการใช้งานรอก (Duty classification) : FEM 2M / ISO M5
 • ระบบเบรค : แบบ DC electromagnetic brake
 • ระบบการป้องกันการยกเกินพิกัด : Slipping clutch (ป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการยก)
 • ลิมิตสวิตซ์ : ตัดการทำงานเมื่อกดขึ้นสุด หรือลงสุด
 • ระบบหล่อลื่น : น้ำมันเครื่อง
 • ความสามารถในการกันฝุ่น/กันน้ำ ของตัวรอก : IP55
 • ระบบไฟควบคุม : 24VAC 50Hz
 • ระบบไฟกำลัง : 3P 380VAC 50Hz (หากต้องการเป็น 1P 220VAC 50Hz โปรดติดต่อบริษัท)
 • การระบายความร้อนของมอเตอร์ : มีพัดลมท้ายมอเตอร์ ช่วยเร่งการระบายความร้อน

 

 • รอกรุ่นพิเศษ แบบ Manipulator (สวิตซ์บังคับอยู่ที่ตะขอล่าง)
 • รอกโซ่ไฟฟ้า เฮฟวี่-ดิวตี้ เคลื่อนที่ 2 ทิศทาง : ขึ้น-ลง 2 สปีด
 • ระดับฉนวนกันความร้อนของมอเตอร์ (Insulation Class) : Class F (155 องศาเซลเซียส)
 • ประสิทธิภาพมอเตอร์ (Duty Factor) : 60%ED (40/20)
 • ระดับชั้นการใช้งานรอก (Duty classification) : FEM 2M / ISO M5
 • ระบบเบรค : แบบ DC electromagnetic brake
 • ระบบการป้องกันการยกเกินพิกัด : Slipping clutch (ป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการยก)
 • ลิมิตสวิตซ์ : ตัดการทำงานเมื่อกดขึ้นสุด หรือลงสุด
 • ระบบหล่อลื่น : น้ำมันเครื่อง
 • ความสามารถในการกันฝุ่น/กันน้ำ ของตัวรอก : IP55
 • สวิตซ์บังคับ : 2 ปุ่ม พร้อมปุ่มกดฉุกเฉิน (Emergency switch)
 • ความสามารถในการกันฝุ่น/กันน้ำ ของสวิตซ์บังคับ : IP65
 • ระบบไฟควบคุม : 24VAC 50Hz
 • ระบบไฟกำลัง : 3P 380VAC 50Hz (หากต้องการเป็น 1P 220VAC 50Hz โปรดติดต่อบริษัท)
 • การระบายความร้อนของมอเตอร์ : มีพัดลมท้ายมอเตอร์ ช่วยเร่งการระบายความร้อน

 

 • รอกรุ่นพิเศษ แบบ Manipulator (สวิตซ์บังคับอยู่ที่ตะขอล่าง)
 • รอกโซ่ไฟฟ้า เฮฟวี่-ดิวตี้ เคลื่อนที่ 2 ทิศทาง : ขึ้น-ลง 2 สปีด
 • ระดับฉนวนกันความร้อนของมอเตอร์ (Insulation Class) : Class F (155 องศาเซลเซียส)
 • ประสิทธิภาพมอเตอร์ (Duty Factor) : 60%ED (40/20)
 • ระดับชั้นการใช้งานรอก (Duty classification) : FEM 2M / ISO M5
 • ระบบเบรค : แบบ DC electromagnetic brake
 • ระบบการป้องกันการยกเกินพิกัด : Slipping clutch (ป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการยก)
 • ลิมิตสวิตซ์ : ตัดการทำงานเมื่อกดขึ้นสุด หรือลงสุด
 • ระบบหล่อลื่น : น้ำมันเครื่อง
 • ความสามารถในการกันฝุ่น/กันน้ำ ของตัวรอก : IP55
 • สวิตซ์บังคับ : 2 ปุ่ม พร้อมปุ่มกดฉุกเฉิน (Emergency switch)
 • ความสามารถในการกันฝุ่น/กันน้ำ ของสวิตซ์บังคับ : IP65
 • ระบบไฟควบคุม : 24VAC 50Hz
 • ระบบไฟกำลัง : 3P 380VAC 50Hz (หากต้องการเป็น 1P 220VAC 50Hz โปรดติดต่อบริษัท)
 • การระบายความร้อนของมอเตอร์ : มีพัดลมท้ายมอเตอร์ ช่วยเร่งการระบายความร้อน