ลูกล้อจับสายไฟ ใช้กับลวดสลิง และเหล็กบีม – MIRAI

รอกโซ่ไฟฟ้า BRIMA รุ่น BMS-ZNL

รอกโซ่ไฟฟ้า BRIMA รุ่น BMS-MH